Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình
Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình

Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình

Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình

Thể loại: Cartoon, Martial Arts

Type: TV Series

Số tập: 08/??

Status: Ongoing,

Lượt xem: 3643

Năm phát sóng: 2016


Mới cập nhật:
Phim Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình khởi chiếu vào ngày 07/12/2016. Bôi Mạc Đình nghĩa là Chớ ngừng chén, có nguồn gốc từ câu Tương tiến tửu, bôi mạc đình (Rượu nâng lên chớ được dừng tay) trong bài thơ Tương tiến tửu (Sắp mời rượu) của thi nhân Lý Bạch đời Đường.