Kaettekita Tokumei Sentai Go-Busters vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters
Kaettekita Tokumei Sentai Go-Busters vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

Kaettekita Tokumei Sentai Go-Busters vs. Doubutsu Sentai Go-Busters

Kaettekita Tokumei Sentai Go-Busters vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

Thể loại: Tokusatsu

Type: TV Series

Số tập: Movie

Status: Complete,

Lượt xem: 1972

Năm phát sóng: 2013


Mới cập nhật:
Tiêu đề: 帰ってきた特命戦隊ゴーバスターズ VS 動物戦隊ゴーバスターズ
Phiên âm: Kaettekita Tokumei Sentai Go-Busters vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters
Thể loại: Tokusatsu
Thời gian: 21/06/2013


Nội dung

V-Cinema của Tokumei Sentai Go-Busters. Dựa theo ý tưởng: Nếu như thảm họa 13 năm trước không xảy ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Phim diễn ra trong khoảng thời gian giữa Ep 44, 45 của series. Vào ngày cuối năm, Đại Ma vương Azazel tấn công. Các Go-Busters thất bại trong việc ngăn chặn hắn và đã hy sinh. Nick, sau khi chết, trở thành người thứ 1 triệu chết trong năm. Nhờ vậy được Thượng đế ban cho một điều ước. Và cậu ta đã ước cho thời gian quay trở lại, thảm họa 13 năm trước không xảy ra. Chuyện sẽ ra sao?


Nhân lực

Translator: Lâm Bình Chi
Timer: O-T
Typeset: TokuBoy 
Effect: Billy, Bính, VipboyFBI, Công Rider, KSD27, Takashi24
Karaoke: KSD27 - TokuBoy
Encode: Billy
Special thanks to KSD27 & Takashi24 for supporting