The Beginning Of Destruction
The Beginning Of Destruction

Noblesse: Awakening

The Beginning Of Destruction

Thể loại: Hành Động, Học Đường, Siêu Nhiên, Vampire

Type: TV Series

Số tập: 02/02

Status: Completed,

Lượt xem: 40262

Năm phát sóng: 2016


Mới cập nhật:
Ma cà rồng dậy sau 820 năm và bắt đầu cuộc sống mới ở một ngôi trường. Đây chỉ là ONA 1 tập.