http://lh6.googleusercontent.com/-MjZimkp0uRI/Tn1avXBnMvI/AAAAAAAAAD0/4Vf5WCBfoxs/s501/x%25C3%25AC%2520trum.jpg"
Smurfs And The Magic Flute - Xì Trum Và Cây Sáo Thần | Vietsub

Smurfs And The Magic Flute - Xì Trum Và Cây Sáo Thần

Smurfs And The Magic Flute - Xì Trum Và Cây Sáo Thần

Thể loại: Cartoon

Type: TV Series

Số tập: [SD]1/1

Status: hoan-thanh,

Lượt xem: 9892

Năm phát sóng: TVB.vn

Giới thiệu nội dung:

Tên: smurfs and the magic flute

Năm sx: 1976

Record: zhuutriz
Encode: binhan92