Pokemon FullPokemon (1997)

Trạng thái:
1205/???

Thể loại:
Hành Động, Hài Hước, Phiêu Lưu, Fantasy, Kid

Dạng Anime:
TV Series

Season:
Mùa Xuân Năm 1997

Năm:
1997

Lượt Xem:
4190504 Lượt xem

Mới cập nhật:

Nội dung

Thứ Tự Tên Khoảng Ep
Phần 01 Pocket Monsters Tập 001 – 082
Phần 02 Pocket Monsters Orenji Shotou Tập 083 – 118
Phần 03 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 119 – 193
Phần 04 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 194 – 240
Phần 05 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 241 – 276
Phần 06 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 277 – 344
Phần 07 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 345 – 381
Phần 08 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 382 – 411
Phần 09 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 412 – 442
Phần 10 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 443 – 469
Phần 11 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 470 – 564
Phần 12 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 565 – 626
Phần 13 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 627- 660
Phần 14 Pocket Monsters Best Wishes Tập 661 – 746
Phần 15 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Tập 747 – 770
Phần 16 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Episode N Tập 771 – 784
Phần 17 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Decolora Adventure! Tập 785 – 804
Phần 18 Pocket Monsters XY Tập 805 – 832
Phần 19 Pocket Monsters XY Tập 833 – 858
Phần 20 Pocket Monsters XY Tập 859 – 897
Phần 21 Pocket Monsters XY & Z Tập 898 – 944
Phần 22 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 945 – 1004
Phần 23 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1005 – 1034
Phần 24 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1035 – 1090
Phần 25 Pokemon Shin Anime Tập 1091 – 1021
Phần 26 Pokemon Shin Anime Tập 1022 – 1139
Phần 27 Pokemon Shin Anime Tập 1040 – nay

Chúc các bạn xem anime vietsub vui vẻ tại ANIME47.COM